Nyheter2019-10-31T22:28:50+01:00

Erstatning etter nakkeskader – den juridiske vurderingen av årsakssammenheng ved nakkeskader – de fire vilkår

Advokat Mone Kööhler-Gjesteby påpeker at bevisvurderingen etter nakkeskader ofte er vanskelig, og en bør i de fleste tilfeller [...]